Методична сторінка

Методична сторінка

Методична

Методичний кабінет – це центр методичної роботи з педагогічними кадрами  нашого дошкільного  закладу.

Методична робота в  закладі – комплексний і творчий процес, що забезпечує практичне навчання вихователів різноманітним методам і прийомам роботи з дітьми.

Головною метою діяльності  методичного кабінету є  навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в нашому закладі, упровадження в  навчально – виховний процес найкращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методичних та психологічних досягнень у галузі освіти, надання компетентної допомоги в удосконаленні фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. До  послуг педагогів інформаційні стенди, тематичні теки з різних розділів програми, зразки дидактичних посібників, упорядкована картотека літератури, статей, – усе це допомагає вихователеві  оптимізувати процес навчання.  Вивчення передового педагогічного досвіду, семінари, круглі столи, педради, колективний перегляд занять, ось основні традиційні форми методичної роботи, які здійснюються в дошкільному закладі.

Методична2

Дитина — вище творіння Природи і Космосу і несе в собі їхні риси — могутність і безмежність.

Ш. Амонашвілі

Функції методичної служби ЗДО №4

Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ЗДО.

Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

Активні форми проведення методичної роботи з педкадрами

Методичний фестиваль – багатопланова разова форма пропаганди перспективного педагогічного досвіду. Сценарій його проведення залежить від мети та наявності інтелектуально підготовлених педкадрів, які організовують і проводять цей захід .

Методична панорама – форма пропаганди передового педагогічного досвіду з одного виду діяльності. Це може бути презентація навчально-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

Методичний міст – різновид дискусій, одна з активних форм методичної роботи. Проводиться з метою розвитку практичних навичок. Темою обираються проблеми навчання і виховання дітей. Під час проведення, слухачі вдосконалюють свої аналітичні вміння. Для участі в цій роботі можна залучати батьків, педагогів інших дошкільних закладів. Роль ведучого виконує методист, або завідувач.

Проблемний стіл – це активна форма методичної роботи, яка сприяє розвитку у вихователів прагнення до самоосвіти, до роботи, до поглиблення знань. Заздалегідь готуються питання до обговорення, комплектуються робочі групи, списки літератури.

Методичні посиденьки – форма роботи, яка допомагає створити сприятливий психологічний клімат в даній групі слухачів. Тема оголошується заздалегідь і всі готуються до обговорення, яке відбувається за філіжанкою кави.

Проблемно-аналітичні бесіди – метод навчання педагогів, за допомогою якого відбувається розв’язання дидактичних проблем на засадах осмислення здобутих раніше умінь і навичок.

Педагогічний консиліум – це пошук шляхів розв’язання складних дидактичних проблем, або подолання психологічних бар’єрів між вихователями і вихованцями, адміністрацією і педагогами.

Ігрове моделювання ситуації – це форма роботи, метою якої є ознайомлення вихователів із особливостями проведення занять.

Методичний ринг – до цієї форми роботи можна віднести „Брейн-ринг”, „Що? Де? Коли?”, „Щасливий випадок”. Такі заходи проводяться за традиційним сценарієм.